Brain Based Safety

Toolboxen

De kern van de boodschap van Brain Based Safety wordt weergegeven in een 10-tal korte getekende films/animaties van ± 4 minuten waarin het ontstaan van (on)veilig gedrag in het algemeen en de competenties centraal staan. Brain Based Safety heeft 10 toolboxen gemaakt waarmee u gestructureerd een meeting kan organiseren.

Lees meer...

Elk van de 10 Toolboxen bevat 3 onderdelen.

  1. Animatie (+-4 min)
  2. Animatie inclusief pauze momenten waarin over een vraagstelling gediscussieerd kan worden.
  3. Instructies voor de begeleider van de sessie
    1. Instructie video met uitleg over de Toolbox en de pauze momenten
    2. Draaiboek (PDF) voor de sessie die gegeven kan worden met de Toolbox
    3. Poster (PDF) die uitgeprint en opgehangen kan worden. Hierop staat een samenvatting van de sessie.
Hieronder staat een link naar de Demo. In deze demo staat de introductievideo en de eerste Toolbox.
Voor meer informatie kunnen u mailen naar Post@brainbasedsafety.nl

Lees minder...

Safety Survey

De meeste bedrijven hechten veel waarde aan veiligheid. Onder veiligheid verstaat men meestal de afwezigheid van ongelukken. Er is echter een verschil tussen het ontbreken van onveiligheid (negatieve definitie) en veilig werken (positieve definitie).

Brain Based Safety benadert veiligheid als het resultaat van een goed beheerd proces. Een dergelijk proces garandeert niet alleen veilig werken, maar ook de kwaliteit en het resultaat. Een centraal element hierbij is ‘controle hebben’, ofwel grip. Om grip te krijgen en te behouden is gedrag een belangrijke factor. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat medewerkersbeleving een cruciale indicator is voor toekomstige veiligheidsprestaties. Door deze percepties te meten, krijgt men inzicht in toekomstig gedrag. Dit inzicht stelt het management in staat om gedrag proactief te sturen.

Hoe

De meting wordt uitgevoerd door middel van enquêtes onder drie doelgroepen: Medewerkers, Kantoor en Management. De vragenlijst is toegankelijk via een QR-code of een link. De lijst bestaat uit honderd vragen, te beantwoorden in 10 tot 15 minuten. Op het scherm van de telefoon verschijnt steeds een vraag. Het beantwoorden gaat via het verplaatsen van een horizontaal schuifje.

Elke groep krijgt een eigen vragenlijst. Deze vragenlijsten zijn aangevuld met specifieke, op de organisatie afgestemde vragen. Dit zorgt ervoor dat de vragen beter aansluiten op de werkomgeving, wat resulteert in meer betrouwbare antwoorden.

Resultaat

Een uitgebreid rapport dat is opgedeeld in de verschillende BBS-thema’s. Elk hoofdstuk start met een samenvatting van de Brain Based Safety theorie. Zo kan men de achtergrond van de vragen begrijpen, ook als men nooit een training heeft gevolgd. Vervolgens vindt u per thema een analyse van de antwoorden. Deze analyse vormt de basis waarop adviezen zijn gebaseerd. Tot slot bevat het rapport adviezen op basis van de meting. Positieve en negatieve uitschieters worden benoemd. De kracht van de positieve scores kan helpen om de negatieve scores te verbeteren. Zo kan grip op het proces verbeterd worden.

360 graden feedback

De direct leidinggevende is een zeer belangrijke beïnvloeder van veilig gedrag. Brain Based Safety heeft 7 competenties gedefinieerd die een leider kan inzetten. Deze competenties zijn beschreven in het boek “De eerstelijns leidinggevende en veilig werkgedrag”.

Lees meer...

De 7 competenties zijn vertaald in een 360° feedback instrument. Dit instrument vergelijkt een zelfscore met de visies van de baas, de naaste collega’s en de medewerkers uit het eigen team. De resultaten vormen een prima start van een leiderschapstraject. De kern is dat iedere leidinggevende zichzelf inschat op 7 competenties. Elke competentie wordt gescoord op basis van zeven vragen. Tevens worden de baas, de naaste collega’s en de ondergeschikten gevraagd een inschatting te maken op dezelfde thema’s. De gegevens worden verwerkt tot een rapport.

Lees minder...

Managementtrainingen


De lijn (management en eerstelijns leidinggevenden) vormen de belangrijkste beïnvloeder van veilig gedrag op de werkvloer. De medewerker handelt zelfstandig en maakt zijn eigen keuzes. Deze keuzes worden sterk beïnvloed door het doen en laten van de lijn. Onveilig gedrag van medewerkers kan derhalve niet los gezien worden van het gedrag van de lijn.

Train-de-trainer

Grotere organisatie kunnen gebruik maken van train de trainer faciliteiten. Hierbij worden HR-functionarissen en veiligheidsspecialisten opgeleid om het management en de eerstelijns leidinggevende te trainen.

Lees meer...

Brain Based Safety levert hiervoor het gebruiksrecht van de methode, het cursusmateriaal en oefeningen/filmmateriaal. Na de train-de-trainer kunnen de opgeleiden zelfstandig trainingen geven binnen de organisatie.

Lees minder...

Lezingen

Brain Based Safety verzorgt lezingen voor congressen en veiligheidsgebeurtenissen. Meestal duren deze lezingen 60 tot 90 minuten en waar mogelijk wordt maatwerk geleverd.

Blok56 - Webdesign & Grafisch ontwerp ×

Blok56, één ontwerpburo voor uw complete visuele communicatie. Het ontwerp van uw logo tot complete huisstijl, (product)fotografie, virtuele tours en natuurlijk uw website of webshop.

Ook zin om een project te starten? Neem contact met ons op, dan gaan we bouwen aan uw merk!

Contactinformatie

Emmasingel 56, 6001 BD Weert

Ontwerpburo: Blok56.nl
Email: info@blok56.nl
Telefoon: +31 (0) 495 623 646
Scroll naar boven