Brain Based Safety

Open Training

De open training Brain Based Safety laat u intensief kennismaken met de theorie en biedt u aansluitend toegang tot het BBS-alumninetwerk waar best practice wordt uitgewisseld. In drie aaneengesloten dagen raakt u bekend met de essentie van BBS en maakt u een plan voor implementatie in de eigen organisatie. U kunt zich individueel inschrijven.

Lees meer...

Centrale vragen

De open training Brain Based Safety bestaat uit 6 dagdelen met hierin de volgende thema’s:

 • Hoe organiseer je veiligheid?
 • Waarom nemen mensen soms makkelijk risico’s?
 • Hoe kunnen we veilig gedrag beïnvloeden?
 • Hoe coach ik het management richting leidinggeven tot veilig gedrag?

Inhoud Open Training

De inhoud loopt enigszins parallel met de boeken “Veilig werkgedrag door Brain Based Safety” en De eerstelijns leidinggevende en veilig werkgedrag”. Achtereenvolgens wordt ingegaan op:

 • Een beknopte rondleiding door het brein met aandacht voor het verwerken van gevaar en risico
 • ontwikkelingen op het gebied van veiligheidsmanagement, van regelgestuurd naar risicogestuurd, van processturing naar sociale sturing
 • aangeboren mogelijkheden tot veilig gedrag: wat heeft de natuur ons meegegeven en waarom komt dat soms wel/niet uit de verf?
 • hoe ontstaat gedrag in het algemeen en veilig gedrag in het bijzonder?
 • waarom veiligheid belangrijk lijkt, maar vaak toch op een lagere plaats komt te staan in de rangorde der dingen
 • de invloed van de leider op ons gedrag – wat is een goede leider en wat zijn zijn (on)mogelijkheden? De 7 principes van leiden tot veilig gedrag.
 • wat zijn de mogelijkheden van het management om veilig gedrag te beïnvloeden
 • 7 principes van managen tot veilig gedrag
 • wat kan een coach doen om veilig gedrag via de lijn te versterken?

Resultaat

Na afloop begrijpt u veel meer over de mens en daarmee ook over uzelf. Deze kennis kunt u benutten voor het vormgeven van het veiligheidsbeleid in uw organisatie. U heeft ook al een duidelijk beeld van de eerste stappen die u gaat zetten, de aanvliegroute naar een veiligere organisatie.

Vervolg

Na afloop van de training kunt u deelnemen aan het BBS-alumninetwerk dat een keer per jaar bij elkaar komt, meestal op lokatie van een van de deelnemers. Hier worden ervaringen uitgewisseld en nieuwe elementen van de theorie uitgewerkt.

Doelgroep

Professionals binnen het veiligheidsvak + management. U ontmoet deelnemers uit andere bedrijven, waardoor collegiale uitwisseling volop de kans krijgt.

Docenten

Juni Daalmans, psycholoog en veiligheidsconsultant.

Waardering Hobeon/SKO

3 punten voor ArbeidsHygienist, VeiligheidsKundige en Arbeid & Organisatie deskundige.

Plaats

Afhankelijk van de deelnemers wordt een hotelaccommodatie gekozen die voor iedereen centraal gekozen is.

Kosten

De kosten van de 3 daagse training bedragen 2000 Euro. Een eventuele overnachting is niet bij de prijs inbegrepen.

Lees minder...

Managementtraining

De lijn (management en eerstelijns leidinggevenden) vormen de belangrijkste beïnvloeder van veilig gedrag op de werkvloer. De medewerker handelt zelfstandig en maakt zijn eigen keuzes. Deze keuzes worden sterk beïnvloed door het doen en laten van de lijn. Onveilig gedrag van medewerkers kan derhalve niet los gezien worden van het gedrag van de lijn.

Train-de-trainer

Grotere organisatie kunnen gebruik maken van train de trainer faciliteiten. Hierbij worden HR-functionarissen en veiligheidsspecialisten opgeleid om het management en de eerstelijns leidinggevende te trainen.

Lees meer...

Brain Based Safety levert hiervoor het gebruiksrecht van de methode, het cursusmateriaal en oefeningen/filmmateriaal. Na de train-de-trainer kunnen de opgeleiden zelfstandig trainingen geven binnen de organisatie.

Lees minder...

Lezingen

Brain Based Safety verzorgt lezingen voor congressen en veiligheidsgebeurtenissen. Meestal duren deze lezingen 60 tot 90 minuten en waar mogelijk wordt maatwerk geleverd.

VeiligheidsIndex

De meest gebruikelijke manier van het meten van veiligheid betreft eigenlijk het meten van het omgekeerde, namelijk onveiligheid. De zogenaamde “lagging” methode beschrijft in welke mate het in het verleden is misgegaan. Deze score bestaat uit een combinatie van aantal en ernst van de incidenten in een bepaalde periode. De voorspellende waarde van deze methode is beperkt. De afwezigheid van incidenten is nog geen garantie dat het in de toekomst goed gaat. De ontwikkeling van voorspellende factoren – “leading indicators” – is gaande.

Veiligheidsindex Brain Based Safety

Lees meer...

Deze leading indicators moeten worden gezocht in condities die de kans op veilig gedrag verhogen. Het gaat hier met name over het voorbeeldgedrag van de eerstelijns leidinggevende en de uitstraling van het management. Ook de manier waarop het werk georganiseerd is en hoe de werkomgeving er uitziet, heeft invloed op de toekomstige veiligheid. Brain Based Safety werkt met een zogenaamde VeiligheidsIndex, een mandje van verschillende variabelen die opgeteld tot een totaalscore met deels voorspellende waarde komen. Het opstellen van een VeiligheidsIndex is maatwerk. Reeds beschikbare informatie wordt hiervoor aangevuld met maandelijks verzamelde informatie via korte vragenlijsten.

Lees minder...

Films / Toolboxen

De kern van de boodschap van Brain Based Safety wordt weergegeven in een 10-tal korte getekende films/animaties van ± 4 minuten waarin het ontstaan van (on)veilig gedrag in het algemeen en de competenties centraal staan. Deze films kunnen samen bekeken worden tijdens een Toolbox meeting, maar zijn ook prima individueel opnieuw te bekijken op een Smart-phone.

360 graden feedback

De direct leidinggevende is een zeer belangrijke beïnvloeder van veilig gedrag. Brain Based Safety heeft 7 competenties gedefinieerd die een leider kan inzetten. Deze competenties zijn beschreven in het boek “De eerstelijns leidinggevende en veilig werkgedrag”.

Lees meer...

De 7 competenties zijn vertaald in een 360° feedback instrument. Dit instrument vergelijkt een zelfscore met de visies van de baas, de naaste collega’s en de medewerkers uit het eigen team. De resultaten vormen een prima start van een leiderschapstraject. De kern is dat iedere leidinggevende zichzelf inschat op 7 competenties. Elke competentie wordt gescoord op basis van zeven vragen. Tevens worden de baas, de naaste collega’s en de ondergeschikten gevraagd een inschatting te maken op dezelfde thema’s. De gegevens worden verwerkt tot een rapport.

Lees minder...

Offerte aanvragen

Blok56 - Webdesign & Grafisch ontwerp ×

Blok56, één ontwerpburo voor uw complete visuele communicatie. Het ontwerp van uw logo tot complete huisstijl, (product)fotografie, virtuele tours en natuurlijk uw website of webshop.

Ook zin om een project te starten? Neem contact met ons op, dan gaan we bouwen aan uw merk!

Contactinformatie

Emmasingel 56, 6001 BD Weert

Ontwerpburo: Blok56.nl
Email: info@blok56.nl
Telefoon: +31 (0) 495 623 646
Scroll naar top