Brain Based Safety

Algemene voorwaarden

Home » Algemene voorwaarden

Brain Based Safety is een BV onder Nederlands recht.

Geheimhouding:

Brain Based Safety B.V. leeft strikte geheimhouding na (non disclosure) voor alle informatie van haar klanten, variërend van naam en soort opdrachten tot en met het intellectuele en industriële eigendom van de opdrachtgever.

 Merkrecht:

Het merk Brain Based Safety B.V. is geregistreerd binnen Europa, Verenigde Staten en Australië. Het is niet toegestaan dit merk, alsmede het logo, te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder schriftelijke toestemming van Brain Based Safety B.V.

 Auteursrecht website:

Alle teksten en illustraties van deze website vallen onder het auteursrecht. Gebruik van deze materialen voor externe en/of commerciële doeleinden kan alleen na schriftelijke toestemming van Brain Based Safety.

 Auteursrecht en intellectueel eigendom van materialen:

Brain Based Safety B.V. zal tijdens de opdrachten materialen (presentaties, hand-outs en teksten) gebruiken die soms in opdracht van de klant zijn gemaakt. Het auteursrecht en intellectueel eigendom van deze materialen, alsmede de modellen en de teksten die hierin gebruikt worden, blijft bij Brain Based Safety B.V. De opdrachtgever is gemachtigd deze materialen voor interne doeleinden te gebruiken. Ook hier geldt, gebruik van deze materialen voor externe en/of commerciële doeleinden kan alleen na schriftelijke toestemming van Brain Based Safety B.V.

 Annuleringsbeleid:

 • Verplaatsing van trainingen en activiteiten die korter dan 3,5 uur duren, kan kosteloos plaatsvinden indien deze minimaal 1 week voorafgaand wordt gemeld.
 • Verplaatsing van trainingen en activiteiten die langer duren, kan kosteloos plaatsvinden indien deze minimaal 1 maand voorafgaand wordt gemeld.
 • Bij annulering van afspraken, trainingen en activiteiten binnen deze periodes wordt 100% in rekening gebracht.

Leveringsvoorwaarden en kosten:

 • Opdrachten door Brain Based Safety B.V. uitgevoerd worden altijd voorafgegaan door een offerte waarin de wederzijdse verplichtingen worden beschreven.
 • Geoffreerde bedragen zijn altijd exclusief BTW. Voor meerjarige opdrachten wordt de prijs per uur/dagdeel jaarlijks per 1 januari aangepast met een percentage dat in de buurt van de inflatie van het afgelopen jaar ligt.
 • Behoudens voor de open training worden daarnaast reiskosten (0,50 per kilometer) en eventueel verblijfskosten (uitsluitend in overleg gemaakt) in rekening gebracht.
 • Een klant die diensten afneemt van Brain Based Safety B.V. verplicht zich de nota´s die verzonden zijn binnen een maand te betalen tenzij er een schriftelijke overeenkomst is om deze termijn te verlengen tot twee maanden.
 • Brain Based Safety B.V. heeft het recht om vanaf het moment van in gebreke zijn (conform het Nederlands recht na een maand na de dagtekening van de factuur) de wettelijke rente van 6% te heffen over het uitstaande bedrag.
 • Indien de klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de klant naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins.
 • Eventuele geschillen met de klant vallen onder het Nederlands recht.

 Aansprakelijkheid:

 • Brain Based Safety kan in haar werkzaamheden adviezen geven en mogelijk betrokken zijn bij de opzet en uitvoering van activiteiten bij klanten. De opdrachtgever blijft echter 100% verantwoordelijk voor de uitvoer van die adviezen en de gevolgen daarvan, ook in die gevallen waar Brain Based Safety op enigerlei wijze betrokken is bij de uitvoering. De opdrachtgever dient zich voor de uitvoering dan ook altijd breed te informeren over de consequenties hiervan.
 • Indien klanten deelnemen aan trainingen, waaronder outdoor activiteiten, zal Brain Based Safety al het mogelijke doen om de veiligheid te waarborgen en de trainees te instrueren. Deelname aan deze trainingen zal echter altijd onder volledige verantwoordelijkheid van de klant c.q. de opdrachtgever zelf zijn.
 • Indien Brain Based Safety wettelijk aansprakelijk wordt gesteld voor geleden schade door nalatigheid of opzet, zal Brain Based Safety B.V. deze aansprakelijkheid nooit meer bedragen dan € 1.250.000 per aanspraak, met een maximum van € 500.000 voor schade door brand en/of explosie.
Blok56 - Webdesign & Grafisch ontwerp ×

Blok56, één ontwerpburo voor uw complete visuele communicatie. Het ontwerp van uw logo tot complete huisstijl, (product)fotografie, virtuele tours en natuurlijk uw website of webshop.

Ook zin om een project te starten? Neem contact met ons op, dan gaan we bouwen aan uw merk!

Contactinformatie

Emmasingel 56, 6001 BD Weert

Ontwerpburo: Blok56.nl
Email: info@blok56.nl
Telefoon: +31 (0) 495 623 646
Scroll naar boven